Att bli kund hos Vete-Katten

Viktiga tankar att tänka när ni öppnar konto.
Om ni vill handla endast en gång, men på faktura går det också bra. Ni behöver inte ansöka om konto för detta.
Fortfarande behöver vi ha ert organisationsnummer, faktureringsuppgifter och referenser.
 

Ert eller ert företagsnamn som ni kommer att ange vid beställning

Ett kontaktnummer för frågor.

En speciell referens vi skall ange.

Adress dit vi skall skicka faktura.

Leveransadress om den är annan än faktureringsadress

All information angående vilka som får handla på kontot, om det är något speciellt ni önskar skall vara med på fakturorna.